Indlela uDJ osakhasayo waseKhayelitsha awavelisa ngayo eyona ngoma ithandiweyo enyakeni

DJ Mizz. Photo by Lethabo Mobo (for Black Mango Music).

Inzame yomculo wehawusi ohlanganyelweyo kaDJ Mizz, Merlon noMondli Ngcobo, uvuselele imeko-bume yomculo waseMzantsi Afrika.